Ons doel: De 6 uur durende werkdag / 4 dagen durende werkweek

This site is (cc) 2003 - 2007

This work is licensed under a Creative Commons License.
Last updated August 25, 2007
Sluit u aan bij meer dan 450 ondertekenaars van deze wereldwijde petitie!
  Beschikbare vertalingen voor:  
   
Try google for translation.
  Deutsch English            
  Kent u een andere taal? Vertaal deze pagina naar uw moedertaal, neem contact op om te helpen. Uw bijdrage zal erkend worden.

6 uur durende werkdag

24 uur durende werkweek

6 weken betaalde
jaarlijkse vakantie
Dit zonder reductie
in loon en arbeidsvoorwaarden

Vermeld Uw stad/land
 
Onderteken onze VN petitie
 

Bewoners van Alle Landen

 
   
 
Dient ingediend te worden bij de
   
 
Verenigde Naties.
   
   
x

Meer tijd voor:

Socialiseren met familie & vrienden
Gemeenschappelijke & Civiele deelneming
Onderwijs
Huishoudelijke taken
Sport & Recreatie
Hobby's
Relaxatie
Bijbanen
 
PROTEST ACTIE

May Day is de eerste dag van Mei. Deze dag vindt zijn oorsprong in de 8 uur durende werkdag beweging van meer dan 100 jaar geleden. Wij vieren May day door de strijd voor een kortere werkdag door te zetten. Het is bijna 90 jaar geleden sinds wij voor het laatst een vermindering van het aantal arbeids uren hebben gezien ondanks verbeteringen in de technologie, werktuigen en efficientie.

In 2008 protesteer door niet meer te werken dan 6 uur op maandag, 1 mei. Wanneer arbeiders voor dit doel samenwerken zullen wij snel de vruchten plukken van meer vrijheid en vrije tijd zonder reductie in loon en arbeidsvoorwaarden.

 

 

.

Verenigt u arbeiders van de wereld voor gerechtigheid!

De kernprincipes van het Kapitalisme vinden hun oorsprong in ONGELIJKHEID, SLAVERNIJ & DIEFSTAL. het in stand houden van onderdrukkende overheden en economische systemen over vrije mensen met als doel het verrijken van een kleine groep rijke en machtige individuen steunt niet het gemeenschappelijk goed. Ook betreft het niet het optimale en meest wijze gebruik van arbeid en materialen.

Kapitalisten hebben grondstoffen, natuurlijke rijkdommen, goedkope grond, arbeid en "nieuwe Markten" nodig. Dit is de nieuwe tirannie waar iedere wereld regering door wordt gedomineerd: GLOBALE ONDERNEMINGEN dienen welke er op uit zijn om een complete monopolie over natuurlijke rijkdommen te verkrijgen, het behouden en uitbreiden van het kapitalistische-slaven systeem en het plannen van verkwistende productie om maximale winst te behalen ten kosten van menselijke levens, het ecosysteem en wereld vrede.

Land en arbeid zijn de enige ware vormen van rijkdom.

Het is te lang geleden dat arbeiders meer inspraak hebben gekregen in het beheer van hun arbeid en natuurlijke rijkdommen. Alle arbeiders zouden zich moeten verenigen om de kortere werkdag en werkweek te eisen ten einde niet langer overgeleverd te zijn aan het lot dat de kapitalisten voor hen in gedachte hebben.. De 6 uur durende werkdag moet zo snel mogelijk worden geimplementeerd wil het een success worden voor arbeiders verenigt in politieke en economische acties.

 
 
 
 
  Dingen die U kunt doen:
 

 

Onderteken de petitie. Vermeld alstublieft uw naam, stad, staat en/of land.

Promoot de zes uur durende werkdag. U bent welkom om te linken naar deze site.

Begin of voeg u bij een bond en maak de 6 uur durende werkdag / 4 dagen durende werkweek uw hoofd-eis.

Praat over de zes uur durende werkdag met uw vrienden, familie & collega's.

Eis de zes uur durende werkdag van uw verkozen vertegenwoordigers.

Deel deze website met anderen: www.6hourday.org

• Protesteer op "May Day" (1 mei) of de daarop volgende maandag.

 

 


6hourday.org ondersteunt met trots:

FREE SOCIALISM
Bij het Free Socialism (Vrij Socialisme) staat niet de slavernij van een vrij volk of het vergaren van grote rijkdommen voor een kleine groep op de agenda, maar concentreert het zich op het delen van het gemeenschappelijk vermogen (common wealth) voor het verbeteren van de levenstandaard van iedereen, wat het natuurlijk recht is van allen!
 
 

De volgende publiekelijk beschikbare goederen & diensten moeten gewaarborgd worden aan mensen die in een geciviliseerde samenleving leven:

 

Gegarandeerde huisvesting voor iedereen
 
Organisch voedsel voor iedereen
 
Gezondheidszorg voor iedereen

 
 
Schoon & veilig water voor iedereen
 

6 uren durende werkdag & 24 uren durende werkweek

 
Electriciteit voor iedereen

 
 
Banen voor allen die willen werken
 
Gratis scholing voor allen
 
Betaalde werktraining voor iedereen

 
 
Gratis lokaal- en landelijk openbaar vervoer
 
behouden van een gezond milieu
 
Telefoon & Internet voor iedereen

 

DE ARBEIDERS ZIJN DE PRODUCENTEN VAN RIJKDOM.

Dit alles heet FREE SOCIALISM

 


           

Het Oorspronkelijke 6hourday.org manifest gepost op 1 mei 2003